DE
FR
NL
Vragen? Bel ons op +32 53 41 70 13 
Verdeeld door SB Solutions

UITGEVER / AUTEUR

SB solutions BV
DRIE SLEUTELSSTRAAT 74, 9300 AALST - BELGIE 
Maatschappelijke zetel: Pennebaan 9, B-9308 Hofstade-Aalst - België 
Ondernemingsnummer BE 472.075.640

Contactgegevens:
- per email: info@sbsolutions.eu
- per telefoon: +32(0)53/41.70.13
- per fax: +32(0)53/41.70.12

DISCLAIMER

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen:

Aansprakelijkheid
SB Solutions heeft de informatie op deze website naar beste weten samengesteld. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel SB Solutions en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om  alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Noch SB Solutions, noch de derden die betrokken waren bij de productie of de transmissie van deze website zijn  aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Auteursrechten en handelsmerken
Deze website is gemaakt door SB Solutions. De wetten m.b.t. auteursrechten en handelsmerken zijn op de inhoud van deze website van toepassing. Product referenties (® en ™ producten) op deze site zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SB Solutions of een van haar partnerbedrijven, tenzij anders vermeld. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur.
                                Gegevensbescherming
Alle op deze website verworven persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van individuele steun, het overbrengen van productinformatie, of het overbrengen van speciale serviceaanbiedingen. SB Solutions verzekert u dat uw gegevens volgens de geldende wettelijke gegevensveiligheid verordening vertrouwelijk worden behandeld. Nimmer zullen uw gegevens verhandeld of doorgegeven worden aan derden.

Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.
Hoe gebruiken we cookies?
Op enkele pagina’s registreren we in cookies:
- uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte
- of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen)
- of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze siteSommige video's op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken.
Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.
Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.