DE
FR
NL
Vragen? Bel ons op +32 53 41 70 13 
Verdeeld door SB Solutions
Optrekkend vocht en hygroscopische zouten

Bij opstijgend grondvocht worden altijd hygroscopische zouten in het metselwerk getransporteerd.  De gevolgen manifesteren zich onder volgende vormen:

  • Verwering en vernietiging van het metselwerk onder invloed van de zouten en de vorst.
  • Aantasting van het uitzicht van de bouwmaterialen en teloorgang van de afwerking en het schrijnwerk, corrosie van metalen elementen enz.
  • Ontwikkeling van schimmels of zwammen die op hun beurt een nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid van bewoners of gebruikers.
  • Sterk verminderde warmte-isolatie van massieve buitenmuren, met een hogere relatieve luchtvochtigheid als gevolg.

De zouten zijn de belangrijkste oorzaak van schade. Hoge zoutconcentraties, voornamelijk chloriden en nitraten, verhinderen het optimaal uitdrogen van de muren omwille van hun hygroscopische eigenschappen. Daarom moet men, naast het stoppen van de vochtbron, goed opletten bij het opnieuw afwerken van de vochtige muur. Zelfs wanneer een chemische horizontale waterkerende laag in een muur wordt aangebracht om het opstijgend grondvocht te stoppen, duurt het nog een hele tijd eer de muur droog is. Gemiddeld rekent men 1 maand droogtijd per 2 cm muurdikte! En toch wil men sneller afwerken. Sommige muren zullen nooit volledig uitdrogen door te hoge zoutbelasting, en ook dan wenst men een adequate oplossing te vinden.
Aangetast pleisterwerk en aangetaste voegen dienen dus zeker verwijderd te worden, gezien er geen doeltreffende en economische technieken bestaan om deze zouten uit het metselwerk te verwijderen.        


Besluit: de correcte behandeling tegen opstijgend vocht bestaat uit twee noodzakelijke stappen:

1. het capillair opstijgen van water in de muur stoppen door het vormen van een chemische vochtwerende laag met DRYZONE of DRYROD.
2. het verwijderen van vochtige en zoutbelaste pleisters en het aanbrengen van REPLA als basis voor de nieuwe muurafwerking. Dit zal de doorgang van restvocht en hygroscopische zouten naar het muuroppervlak verhinderen. 

DE OPLOSSING: repla MESH of repla fleece
  • Het REPLA Mesh afwerksysteem bestaat uit een soepel en dun  (slechts 3 mm) pleistermembraan, pluggen en tape. REPLA kan rechtstreeks op de besmette      oppervlakken worden aangebracht met slechts een minimum aan voorbereiding.

  • REPLA Fleece is een specifiek door SB Solutions ontwikkeld systeem dat bestaat uit     een 2,5 mm dunne HDPE noppenbaan met langs de rugzijde en langs de voorzijde een thermisch gelast en ingeperst ruw non-woven vlies. Het geheel wordt tegen de muur gekleefd met Power maxx flexlijm. De geometrie van de noppen zorgt voor een hoge drukweerstand en een goede hechting van pleisters.

REPLA systemen vormen niet alleen een fysische barrière tegen vocht, zouten en andere besmettingen van de muur, maar ze vormen ook een uiterst sterke, flexibele en rotbestendige basis voor pleisterwerk of gipskartonplaten. Een correcte muurafwerking met REPLA voorkomt hygroscopische vochtopname door de zouten in het metselwerk en verminderd het risico op condensatie.

MEER INFO OVER REPLAREPLA aankopen

Wat met renovatiepleisters?

Renovatiepleisters kunnen, in sommige gevallen, gebruikt worden als afwerking na de injectie van de muren. Er zijn echter voorwaarden:
De muur mag best geen capillair water meer bevatten, dus moet men een droogtijd respecteren van 1 maand per 2 cm muurdikte voor de renovatiepleister wordt aangebracht. 
De muur moet men een heel doeltreffend product zijn geïnjecteerd, zodat men zeker is dat geen zout water meer wordt aangevoerd door capillariteit.
De renovatiepleister met voldoende dik worden gezet (minimaal 3 tot 4 cm), zodat uitbloeiingszouten in de pleister kunnen worden opgeslagen.

Wanneer één van deze voorwaarden niet is voldaan, is het risico op zoutschade heel groot (zie foto hiernaast). De renovatiepleister is heel dampopen en raakt verzadigd met zouten. Tenslotte komen de zouten aan het oppervlak waar ze esthetische en bouwfysische schade veroorzaken. 

Met REPLA zijn deze problemen uitgesloten!

REPLA membraan en REPLA Fleece zijn water- en dampdicht, waardoor de zouten geen enkele kans krijgen. Stucwerk en muurafwerking blijven duurzaam beschermd.